فروشگاههای ژوور

شعبه ارگ

آدرس: میدان تجریش – مجتمع تجاری ارگ – طبقه اول – شماره 326

تلفن: 02122396048

شعبه آرتمیس

آدرس: چهارراه فرمانیه – مجتمع تجاری آرتمیس – طبقه همکف – شماره 13

تلفن: 02126253369