Jour Style Online Shop

Contact Us : info@jourstyle.com
پیشنهاد ژوور به شما! دریافت حداقل ۱۰۰ هزار تومان هدیه نقدی با عضویت در کلوپ ژوور ... همین حالا عضو شو!
ژوور برندی برای زن امروز

زن امروز نمادی است از استقلال، خودباوری و آماده برای مقابله با چالش های نوین زن امروز با موفقیت، عشق، احساس، خلاقیت متمایز میشود. فلسفه ژوور نویدی است برای زن امروز، این برند نویدی است برای تحقق آمال و آرزوهای او، در این زمینه چیزی که حائز اهمیت است نه سن و سال او، بلکه کیفیت و روش زندگی اوست. ما تلاش میکنیم که نیازهای وی را از طریق بررسی، تلاش و ابتکارات نوین مشخص نموده و به طریق مقتضی پاسخگو باشیم و برای رفع نیازهای زن امروزی، شکوه، کیفیت و سلایق جدید را در محصولاتمان به کار گرفته ایم . آزادی انتخاب، شعار ما در خلق تصویری از زن امروز است. ما این شعار را از طریق کیفیت کامل و تنوع در محصولاتمان تحقق می بخشیم